Manhemiter i Karlstad

Hotell Gustaf Fröding i Karlstad är av hävd valplatsen för Karlstad Open, som spelas i mellandagarna. Man spelar över sju partier i ett startfält utan stora mängder titelhållare men väl klubbspelare av bra klass. Denna gång hade dessa sällskap av stormästaren Thomas Ernst som också kom att toppa resultatlistan, låt vara delat.

Fyra manhemiter varav två halva fanns på plats. En av de halva var Johan Björkeroth, som med 5 av sju kunde erövra ett ratíngpris. Notera dock även Zdenko Naglic stiliga insats som inbringade mer än en handfull ratingpoäng!

Resultat: 10. Johan Björkeroth 5 (av 7), 22. Per Green 4, 54. Zdenko Naglic 3, 78, Aste Olindersson 1½ (82 delt.).

Fullständiga resultat hittar du här.