Tiden för årsmötet ändrad

Tiden för Manhems årsmöte är ändrad från tisdagen den 21 september till torsdagen den 7 oktober 19.00. Orsaken är att bokslutet inte är färdigt i tid.

Du som är medlem kallas härmed till detta möte.

Välkommen!