Nafset nr. 60 ute!

Nafset är ute med sitt 60:e nummer och har sänts ut till medlemmarna med epost eller i nödvändiga fall med ytpost. I detta nummer hittar du information om vårens avslutade aktiviteter och en del om vad som kommer att ske under sommarmånaderna. Du kan också hitta numret här.