Veteraner i Manhem utsågs vid vårmötet

Vid vårmötet utsågs några manhemiter till veteraner i klubben för tio års medlemskap. Man kan ju bli veteran för medlemskap i 40 år (guld), 20 år (silver) eller 10 år (brons). Sedan bronsmärket instiftades för några år sedan är vi väl i fas med utdelningen!

Här kan du se vilka våra nykorade veteraner är.

Veteranmärket i brons: Patrik Abrahamsson, 10 år som manhemit.

Veteranmärket i brons: Patrik Abrahamsson, 10 år som manhemit.

Veteranmärket i brons: Jonas Bengtsson, 10 år som manhemit.

Veteranmärket i brons: Jonas Bengtsson, 10 år som manhemit.

Veteranmärket i brons: Anders Pettersson, 10 år som manhemit.

Veteranmärket i brons: Anders Pettersson, 10 år som manhemit.

Veteranmärket i brons: Michael Sheingold, 10 år som manhemit.

Veteranmärket i brons: Michael Sheingold, 10 år som manhemit.                         

Bilder: Michael Sheingold.