Två manhemklasser i Schack4ans riksfinal

Sista lördagen i maj spelades den med spänning emotsedda riksfinalen av Schack4an. Icke mindre än 1992 barn från 95 fjärdeklasser fanns på plats, däribland sex från göteborgsdistriktet och två från gamla fina Manhem. Man kan nog säga att tävlingen nått sådana proportioner att det är nödvändigt att alla barn är med och spelar för att en plats hyggligt nära toppen skall kunna nås. Våra klasser gjorde aktningsvärda insatser och hade förhoppningsvis en rolig och schackligt stimulerande helg.

Resultat: 59. Nygårdsskolan 4C  355, 68. Franska skolan 4  340 poäng (95 klasser).

Fullständig resultatlista hittar du här.