Tjugotalet manhemiter på vårmötet

Klubbens vårmötet hölls jämte prisutdelningen för Vårmästerskapet och spel av Vårblixten den 18 maj. Ett tjugotal medlemmar hade mött upp för ett ganska kortvarigt möte. Frågan om de motioner som antogs vid årsmötet berördes dock och styrelsen måste medge att hittills inte så mycket hänt.

Dock Elo-rapporterades vår elitjuniorturnering Manhem Open i Allhelgonahelgen. Vad gäller livesändning av partier från klubben kan den instundande schackveckan i augusti bli ett premiärtillfälle.

Sommarens verksamhet berördes också. Klubben kommer inte att reguljära spelkvällar, men för varje schackvän står GSF:s Sommarschacket öppet. I augusti väntar en riktig schackfest. Samtidigt som vi har schack i Trädgårn spelas Manhems schackvecka, för första gången med stormästarturnering om planerna går i lås. Mer information kommer under sommaren och med det följande Nafset.