Manhem firade 104-årsdagen

I anslutning till klubbens 104-årsdag den 25 januari företogs det traditionella födelsedagsfirandet i klubben. Vid sidan av tårtätning genomfördes Manhem Super Star i tre grenar; den första en tipstävling med schackkulturell anstrykning på tema kungligheter i ganska vid bemärkelse. Denna togs hem av Lars Borgström med 8 rätt av tretton möjliga, åtföljd av Patrik Abrahamsson och Victor Nithander med sju rätt.

Att Victor är en stark spelare torde inte ha undgått någon och man kunde förstå att de två återstående grenarna, där schackkunnande spelade en viktig roll, inte skulle missgynna honom.

Andra grenen bestod av problemlösning där huvudnumret utgjordes av den klassiska problemserien "Carl XII spelar schack". Hjältekonungen sitter och spelar schack men infarande kanonkulor decimerar vid två tillfällen hans styrkor på brädet med ett nytt problem som följd. Denna trio kompletterades med ett problem komponerat till Oscar II:s 25-årsjubileum som regent. Victor avgick som ensam segrare i denna gren, på respektfullt avstånd följd av Johan Lönnroth.

Manhem Super Star avslutades med 104-årsblixten, också den med Victor som segerherre före Johan Lönnroth. Detta gav följande sluttabell: 1. Victor Nithander 26. 2. Patrik Abrahamsson 17½, 3. Johan Lönnroth 17, 4. Lars Borgström 13½, 5. Yngve Karlsson 7, 6. Claes R. Nilsheden 6, 7. Mohammad Ayubi 2 (7 delt.).