Mats Welin vann Påskblixten

På tisdagen spelades Påskblixten för 2010. Detta skedde med sex deltagare, bland vilka Mats Welin ur förstalaget än en gång visade framfötterna med vinst i samtliga partier.

Resultat: 1. Mats Welin 10 (av 10), 2. Sergey Krakow 7, 3. Harald Berggren Torell 5½, 4. Arash Rouhani 4½, 5. Olof Sanchez 3, 6. Markus Freed 0 (6 delt.).