Schack4an-kval i Väst

Den 29 januari ordnades Manhems Schack4an-kval för skolorna i Väst. Fyra klasser styrde stegen till Slottsbergsskolans bamba där fjärdeklassarna gjorde upp över tre ronder. 29 barn kom till spel och resultatet blev som följande.

Resultat: 1. Slottsberg 4C  228, 2. Slottsberg 4D  179, 3. Vättnedal 4B  120, 4. Vättnedal 4A  58 poäng.