Utmärkt manhemdeltagande i Majornapokalen

På lördagen spelades Majornapokalen och denna gång kan vi glädja oss åt ett väsentligt förbättrat deltagande från klubbens ungdomar. Av de totalt 68 i startfälten var 25 manhemiter och några goda placeringar flöt också in som en följd av detta. Man skall dock betänka att de flesta av våra spelare är i ett utvecklingsskede där det viktigaste är att man tävlar och samlar lärdomar, inte hur det går.

Gabriel Svorono vann och det var inte första gången. Det var nog däremot första gången som han var ende deltagare i sin åldersklass! Men han behöver inte skämmas över det, eftersom han tog 1½ poäng mer än närmaste förföljare från de övriga mellanstadieårgångarna i samma spelgrupp.

Resultat, 1997: 1. Gabriel Svorono 6½ (av 7; 1 delt.); 1998: 3. Tiam Safdari 5 (11 delt.); 1999: 4. Leonardo Aira 4 (19 delt.); 2000: 5. Albert Palle 4 (11 delt.); 2001-: 4. Gabriel Eriksson 4 (17 delt.).

Fullständiga resultat kommer med all säkerhet att komma upp hos Göteborgs Schackförbund.