Skol-SM i arrangemang av SS Manhem och Mölndals SK

Den 9-11 oktober spelades årets Skol-SM och för första gången sedan 1995 skedde det i Göteborg. Manhem svarade i samarbete med Mölndals SK för arrangemangen, som ägde rum i Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke. Hulebäcksgymnasiet är en ombyggd fabrikslokal, ganska fräsch, som dessutom ligger i omedelbar anslutning till två idrottshallar som är hemvist för Pixbo innebandy. Lokalerna kunde erbjuda goda spelförhållanden och de två hallarna möjliggjorde också att de yngre klasserna, som spelade halvtimmespartier, och de äldre entimmesklasserna kunde spela i var sin lokal.

Det här var de äldres spellokal, där man spelade åtta entimmespartier. Närmast i bild ser vi B-klassen (födda 1993-94). 
Det här var de äldres spellokal, där man spelade åtta entimmespartier. Närmast i bild ser vi B-klassen (födda 1993-94).

Bilden är tagen från läktaren i huvudhallen. Här spelade de yngre sina 30-minuterspartier med yngsta klassen närmast i bild (I, 2001-).

Bilden är tagen från läktaren i huvudhallen. Här spelade de yngre sina 30-minuterspartier med yngsta klassen närmast i bild (I, 2001-).

Varje manhemit känner troligen till den roll som krokodilen spelar i klubben och en hel del, om än inte lika många, vet även att det ädla djuret flodhästen figurerar i Mölndals klubbmärke sedan deras första klubblokal härbärgerades i kvarteret Flodhästen. En Skol-SM-logotype konstruerades och tecknades av Manhems konstnär Robert Tisell, som på ett utmärkt vis lyckades kombinera elementen Manhem, Mölndal, schackglädje och vänskapen mellan våra båda klubbar. Denna bild prydde samtliga priser och även funktionärströjorna. Med den osvikliga känsla för modets skiftningar som utmärker Manhems ledargarnityr förvånar det säkert ingen att den valda färgen, lila, är någon sorts modefärg under hösten. Tröjorna gjordes även i en svart version för allmänheten och dessa hade en strykande åtgång.

Krokis och Flodis: här kan man tala om schackglädje!

Krokis och Flodis: här kan man tala om schackglädje!

Arbetet med turneringen organiserades så att Manhem bar ansvaret för tävlingsorganisationen med domare, priser och material medan Mölndal stod för lokaler, kost och logi och kommunkontakter. Däremot var manhemiter och mölndalingar verksamma inom båda områdena om än med en övervikt för den ”egna” sidan.

Mölndals Mats Johansson ansvarade för servering och matlagning jämte funktionärer till dessa områden.

Mölndals Mats Johansson ansvarade för servering och matlagning jämte funktionärer till dessa områden.

Tuff marketenterska: Rebecka Ungerfält

Tuff marketenterska: Rebecka Ungerfält

I ledningsgruppen ingick förutom de båda Matsarna Johansson och undertecknad också Henrik Teiffel, Claes R. Nilsheden och överledaren Niklas Sidmar. Claes bar, förutom att vara domare under själva  turneringen, ansvaret för spelmaterialet som generöst lånades ut av ett femtontal av klubbarna i distriktet eller dess grannskap.

Materialchefen, tillika domaren, Claes R. Nilsheden och framför honom Amanda Gårdmark, sekretariatet.

Materialchefen, tillika domaren, Claes R. Nilsheden och framför honom Amanda Gårdmark, sekretariatet.

En med rätta glad överledare: Niklas Sidmar

En med rätta glad överledare: Niklas Sidmar

En del av de manhemiter som hjälpte till att ro skutan i hamn var föräldrar, som ställde upp i kök och servering. En annan del var de funktionärer, oftast domare eller ungdomsledare eller bådadera, som dömde i någon av de nio spelklasserna. Vi har en försvarlig mängd medlemmar som tillägnat sig domarutbildning och erfarenhet och inför Skol-SM genomfördes med GSF:s hjälp, som tidigare rapporterats, dessutom ytterligare en klubbdomar- och en distriktsdomarkurs.

Van knattedomare: Calle Jarebo, här i H-klassen.

Van knattedomare: Calle Jarebo, här i H-klassen.

Manhems tidigare tävlingsansvarige, numera ungdomstränare: Rickard Dave

Manhems tidigare tävlingsansvarige, numera ungdomstränare: Rickard Dave

En med rätta glad överledare Niklas Sidmar

Skattmästaren, ungdomstränaren, förstalagsledaren m.m. Joel Åkesson ansvarade för äldsta klassen.

Även om man inte är helt opartisk måste sägas att tävlingen flöt utmärkt. Första ronden startade tio minuter efter utsatt tid och sedan hölls programmet till punkt och pricka inklusive prisutdelningen. Rätt så mycket beröm kunde inhöstas från våra gäster! Ett visst tillskott till klubbkassan är extra grädde på moset. Nämnas måste även de flinka manhemiter som stod till Niklas Sidmars förfogande på sekretariatet samt vår klubbtidningsredaktör Allan Lennerstad, som svarade för den snygga programboken.

Här var prisbordet uppdukat! Den skarpögde kan se att Krokis och Flodis finns ingraverade på samtliga fat.

Här var prisbordet uppdukat! Den skarpögde kan se att Krokis och Flodis finns ingraverade på samtliga fat.

Arrangemangsmässigt var Skol-SM givetvis ett kraftprov som krävde drygt trettio manhemiters funktionärsinsatser och ungefär lika många mölndalingars. Alla finns inte nämnda ovan, men de är inte glömda för att de inte finns på bild.

Foton: Zdenko Naglic.