Manhems schackvecka, efterskörd: Nu kan du slå Victor Nithander!

Under första veckan av augusti genomfördes för andra gånger Manhems schackvecka under succéartade former. Åttiosex spelare var med i någon av de turneringar som ingick i kalaset; dock är det an aktivitet som vi har förtigit!

Mot slutet av schackveckan utmanades deltagarna på en tipstävling med frågor, sammanställda av Zdenko Naglic. Frågorna återgavs på både svenska och engelska och vinnare med icke mindre än elva rätt blev vår egen Victor Nithander.

Frågorna återges här och den som vill mäta sina krafter med mästarens har all möjlighet att göra det. De rätta svaren kommer att offentliggöras nästa helg, som också signalerar starten på årets seriesäsong med Elitseriens tre första ronder.

Alltnog, här har du frågorna att bita i!

1.
Vilket land har flest stormästare per invånare?
1. Andorra                           X. Armenien                              2. Island

2.
Arpad Elo utarbetade FIDE:s Elo-system. Var bodde och verkade han under sitt liv?
1. Ungersk flykting i Paris       X. Matematiker i Budapest           2. Fysiker i USA

3.
Löpare heter på ryska Slon. Vad betyder det ordagrant?
1. Ångvält                           X. Elefant                                 2. Jägare

4.
De pjäser som används under Manhems schackvecka är uppkallade efter världens vid sin tids starkaste schackspelare Staunton. Var är pjäserna tillverkade?
1. Polen                              X. Indien                                  2. England

5.
Ruy Lopez analyserade i en bok den spelöppning som bär hans namn i många länder. Han var präst i Spanien på 1500-talet. I vilken stad bodde och verkade han?
1. Madrid                             X. Salamanca                            2. Sevilla

6.
Michail Tal doktorerade i litteraturvetenskap vid universitetet i Riga om ett satiriskt författarpar. Vilket?
1. Ilf och Petrov                   X. Dostojevskij och Tolstoj          2. Bulgakov och Gogol

7.
Göteborgsvarianten spelades första gången vid interzonturneringen i Göteborg 1955.  Vilka spelade stampartiet?
1. Keres-Najdorf                   X. Fischer-Sämisch                    2. Unzicker-Bronstein

8.
En av dessa världsmästare lade ned mycket arbete på att skapa ett användbart dataprogram för schack. Vem?
1. Karpov                            X. Fischer                                2. Botvinnik

9.
När och var bildades Världsschackförbundet FIDE?
1. 1901 i London                   X. 1924 i Paris                           2. 1935 i Berlin

10.
Ett land sägs ha schackspelet i sitt statsvapen. Vilket?
1. Kroatien                          X. Ungern                                 2. Serbien

11.
En av dessa spelöppningsvarianter har sitt ursprung i ett simultanparti. Vilken?
1. McCutcheon i Franskt
X. Leningrad i Holländskt
2. Portugisisk gambit i Skandinaviskt

12.
François André Danican Philidor var kanske den förste professionelle schackspelaren i världen. Strandsatt i London under franska revolutionen dog han 1795. Vad var hans yrke innan schacket tog över?
1. Kavalleriöverste                X. Musiker                                2. Begravningsentreprenör

Särskiljningsfråga:
Hur många medlemsförbund har FIDE?