Ledarträff inför Skol-SM

Det har förhoppningsvis inte undgått någon att Manhem tillsammans med Mölndal den kommande helgen arrangerar Skol-SM. Den som vill veta mera kan gå på tävlingens hemsida som du hittar här.

Det är talrika detaljer som skall falla på plats för att ett sådant åtagande skall genomföras lyckligt. Inte minst måste det finnas klubbmedlemmar som ställer upp med sina krafter! Det har gjorts en uppdelning så att Manhem svarar för tävlingens genomförande medan Mölndal är ansvarigt för den mer praktiska sidan med matlagning, logi, kafeteria och liknande.

På måndagen genomfördes en funktionärsträff med en allmän genomgång under överledare Niklas Sidmar, följd av separata träffar om mat, domarfrågor och sekretariat.  Kvällen avslutades för de cirka trettio deltagarna med fikning och med ett par timmars pyssel, då de minnespriser som alla deltagare skall få monterades. Motivet är gjort av Robert Tisell, har anknytning till såväl Manhem, Mölndal som schack och kommer inom kort att visas på hemsidan.