Johan Lönnroth omvald som Göteborgs Schackförbunds ordförande

Förra veckan genomfördes Göteborgs Schackförbunds årsmöte i närvaro av ombud från nio medlemsklubbar med 759 medlemmar. Manhem fanns förstås på plats i form av Mattias Fredriksson, som hade en god del av de 55 rösterna.

Förbundet kunde glädja sig åt ännu ett år av positivt resultat. Även om kapitalet ännu inte är återställt efter de svåra åren i början av 2000-talet så börjar marken kännas fastare under de ekonomiska fötterna. Ett par år framåt är chansen god att läget är återställt.

Förbundsstyrelsen har ett gott inslag av manhemiter inom sig och Johan Lönnroth kunde tacka för förtroendet av ytterligare mandatperiod som ordförande. I den nyvalda styrelsen ingår även Claes Brauer som skattmästare, Claes R. Nilsheden som tävlingsansvarig och Mats Eriksson som ungdomsansvarig.