Ställ upp i KM!

På tisdag den 15 september startar årets klubbmästerskap och i skrivande stund står över sjuttio manhemiter på startlinjen. Men det finns plats för fler! Ställ upp i höstens viktigaste tävling, spelad med klassiskt långpartischack! Här kan du se vilka som är anmälda och här kan du själv ansluta dig till de anmälda!

Väl mött!