Ställ upp i Skol-SM!

Om en månad spelas Skol-SM i Hulebäcksgymnasiet och i regi av Mölndals SK och SS Manhem. Till dags dato har 51 anmälningar influtir men vi hoppas på det tiodubbla (minst). Lägg märke till att fem schackböcker utlottas bland dem som är anmälda per den 15 september, så varför tveka?

Du anmäler dig själv på tävlingens hemsida, som du hittar här.

Självfallet hoppas vi att var manhemungdom skall se det som både en helig plikt och ett högsta nöje att vara med när nu tävlingen spelas på hemmaplan för en gångs skull. Och du vuxne: tänk på att klubben behöver medhjälpare för att skutan skall kunna ros i land! I nuläget har tjugo man mönstrat på, men vi behöver ungefär lika många till. Också föräldrar och andra icke-schackkunniga kommer att kunna göra nyttiga insatser med t.ex. matlagning, servering, logi etc.