Sommarschacket 14: få manhemiter på plats

Sommarschackets fjortonde etapp samlade tjugoen deltagare och nu återstår inte mycket innan årets ansträningar avblåses. Ingen manhemit nådde A-finalen men i B slutade Patrik Abrahamsson trea.

Sommarschacket spelas än så länge varje måndag med anmälan före kl. 18.30. Två etapper återstår och hur den sammanlagda ställningen ser ut kan du se här:

Totalligan.
Ratingliga 1750-1999.
Ratingliga 1500-1749.
Ratingliga -1499.