Manhems schackvecka – IM 5: Victor Nithander vann över Bengt Svensson

Femte ronden av IM-turneringen såg 21-årige Jakob Vang Glud från Danmark vinna igen och behålla sitt enpoängsförsprång. Det artar sig till en ungdomens turnering, för Vang Glud följs närmast av 20-årige Atila Gajo Figura och av 22-årige Victor Nithander.

Ställningen efter fem ronder: Jakob Vang Glud 4½, Atila Gajo Figura 3½, Victor Nithander 3 (1), Bengt Svensson 2½, Anton Frisk Kockum, Juri Holvason, Karl Johan Moberg och Silas Lund 2, Magnus Carlhammar 1½ (1) och Anders Wengholm 1.

FM Magnus Carlhammar remis Anders Wengholm
Juri Holvason remis
IM Karl Johan Moberg
IM Jakob Vang Glud 1 – 0 Anton Frisk Kockum
FM Victor Nithander 1 – 0 IM Bengt Svensson
FM Atila Gajo Figura 1 – 0 IM Silas Lund

Magnus Carlhammar öppnade med Reti mot Anders Wengholm och detta ledde snabbt till att samtliga bönder på c, d, och e gick till de sälla jaktmarkerna. Dock fick Magnus litet bättre utveckling och pjässpel. Wengholm var dock kvickt ute på banan och i rekordfart avvecklades ställningen till ett bondeslutspel. Magnus tycktes stå något bättre till följd av en ensam svart centrumbonde men svart hade inga svårigheter att nå remi.

Juri Holvason spelade Skotskt mot Karl Johan Moberg, som valde huvudvarianten med 4- Sf6. Det blev tidigt dambyte och Karl Johan kunde aktivera sina pjäser något snabbare. Inför en viss press offrade Holvason kvalitet för en bonde, men Kalle offrade snart tillbaka och behöll löparparet vidare in i slutspelet. Efter ett pjäsbyte uppstod ett slutspel med torn och olikfärgade löpare med ganska stora remimarginaler och remi var just vad det blev efter 49 drag.

Jakob Vang Glud spelade Engelskt, vilket Anton Frisk Kockum bemötte med en holländsk stonewalluppställning. Örgrytespelaren ådrog sig litet spretiga bönder i ett tidigt skede och Vang Glud kunde ta initiativet tack vare c-linje och starka löpardiagonaler. En svaghet följs lätt av fler och dansken kunde etablera en dubbelbonde för svart och skaffa löparpar mot två springare. Med sina svagheter fick Kockum en passiv ställning och snart föll en bonde och därefter en till. Vang Gluds vinstföring tog en del tid men om utgången fanns aldrig något tvivel.

Victor Nithander mötte Bengt Svensson, som spelade någon sorts hybrid av Drakvarianten och Najdorfvarianten i Sicilianskt. Spelet förlades till damflygeln där Victor kunde ta ett lätt initiativ och avancera med sina bönder. Gradvis låstes spelet allt mer, men de aktiva chanserna var på vits sida. Ställd inför bondeframryckningen försvagade Svensson sin bondeställning framför kungen något. Manhemiten manövrerade omsorgsfullt och efter 43 drag var ställningen mogen för ett dubbelt bondeoffer för att släppa lös den blockerade svartlöparen i centrum. Den andra bonden gick inte att ta men nu var Svensson trängd mot repen. Svart tvingades ge en kvalitet, men Victor följde upp med ett bondeoffer och därefter ett eget kvalitetsoffer. Nu kunde inte kamratenspelaren hålla ihop ställningen längre utan tre bönder föll i tur och ordning med bibehållet angrepp för vit. Svart gav upp inför ingången till ett hopplöst bondeslutspel.

Detta parti tog närmare sex timmar och det bestämdes att det uppskjutna partiet Carlhammar-Nithander skall spelas i morgon torsdag i stället.

Atila Gajo Figura spelade som vit Damgambit och Silas Lund försvarade sig Slaviskt med a6, varpå tysken låste fast damflygeln med framstöten c5. Han gjorde ansatser till bondestorm på samma flygel, men innan han kom så långt grep Lund initativet genom att spränga upp centrum och strax därefter ge en pjäs för två bönder som blev tre innan den vita kungen hunnit sätta sig i säkerhet. Det materiella läget pjäs mot tre bönder höll i sig över dambyte, men ställningen var ganska balanserad fortfarande. Svart hade två fribönder på kungsflygeln som han började avancera med, men innan de hunnit alltför långt lyckades tysken nästla sig in med tornet på damflygeln och ta ett par bönder, och därefter ge sin springare för den farligaste fribonden. Nu var läget jämnt materiellt med torn och tre bönder på var sida men det var mycket spel kvar. Båda spelarna spelade stenhårt på fribönder, understödd av kungarna och det ville sig så att båda fick dam samtidigt. Med dam och kantbonde mot dam hade nu Gajo Figura vinstchanser – normalt skall schackarna vara alltför många, men tysken lyckades gradvis lotsa fram bonden och gardera alla schackarna. Vinst till Gajo Figura efter en episk kamp!

Partierna från dagens spel hittar du här.
Turneringstabellen för IM-turneringen hittar du här.