Två manhemiter i Majornas inbjudningsturnering

Den gångna helgen arrangerade Majorna en inbjudningsturnering för juniorer. Tolv ungdomar hörsammade kallelsen, däribland manhemiterna Edvin Hägg och Hampus Lane.

Både Edvin och Hampus tog 50% i det ganska tuffa sällskapet. Det gav platser strax nedom mitten i den jämna resultatlistan.

Resultat: 7. Edvin Hägg 3½ (av 7), 8. Hampus Lane (12 delt.).