Vårmöte i GSF

På torsdagen hölls vårmöte i Göteborgs Schackförbund, parat med en diskussion mellan klubbrepresentanter om tillståndet i respektive klubb. Vid själva vårmötet var, förutom Manhem som företräddes av Håkan Warston, Majorna, Mölndal, Kålltorp och Stenungsund representerade.

Det händer en hel del i svenskt schack, men några motioner eller propositioner till sommarens kongress fanns inte att ta ställning till. Huvudpunkten var den enkät som ordföranden Johan Lönnroth distribuerat till klubbarna och som tio klubbar besvarat. Helhetsbilden av den tyckte någon var mer negativ än positiv med flera klubbar som signalerade stagnerande utveckling. Men med vid mötet var också helt nyinvalda klubben Ale SK och vid gårdagens styrelsemöte (före vårmötet) beviljades även Orusts SK inträde. Stenungsunds SK har varit med i cirka ett år, så det finns ingen anledning att kasta yxan i sjön.

GSF:s hemsida finns 21 klubbar förtecknade och med två nytillkommande får man 23. Visserligen kan stora frågetecken sättas efter ett par klubbnamn i den förteckningen, men tendensen är snarast något positiv enligt skribentens mening.