Händelsefattigt vårmöte

På tisdagen hölls Manhems vårmöte för säsongen. Det blev en tillställning ganska fattig på såväl deltagare som handling; tjugo manhemiter hade mött upp.

Biträdande skattmästaren Claes Brauer kunde berätta om ett troligt nollresultat, dock utan att ge så mycket detaljer. Under övrigt berörde undertecknad städningen av klubblokalen. En provstädning har genomförts av en professionell firma med gott resultat, men också till en för schacket ganska hög kostnad.

Hur städningen skall hanteras framdeles är en öppen fråga. Två städningar är inbokade för sommaruppehållet och dessa kommer att genomföras med medlemmarnas hjälp. När hösten börjar är det mera oklart. Kanske återkommer den sjukskrivne Michael Sheingold i full tjänst efter att läkarvetenskapen gjort sitt, kanske söker vi en medlemsbaserad lösning. För nog borde väl detta vara möjligt, beaktat mängden av medlemmar i vår förening!?

Mötet avslutades med prisutdelningar för framför allt Vårmästerskapet. Du som inte närvarade vid mötet kommer att kunna hämta ditt pris på klubben en tid framåt.