165 deltagare i Göteborg Cup

Göteborg Cup, Manhems samarrangemang med Warta och Lundby SS, startade på fredagen med 165 deltagare. Det är något färre startande än i fjol, men klart fler klubbar är företrädda och inte minst är fler göteborgare med i startfälten. Framför allt kan man glädja sig åt en ökning av antalet manhemiter – från fjolårets bottennotering 14 till 21 i år.

Tävlingen spelas på Hvitfeldtska gymnasiet i aulan och i en dubbelsal strax intill och manhemiter har ställt upp som funktionärer i god utsträckning. Det är viktigt för att klubben skall kunna genomföra tävlingar till våra ungdomars fromma!

A-klassen (1991-92) samlar åtta deltagare med Johannes Aira som ende manhemit. Han ligger efter första dagens tre ronder på en delad andraplats.

I B (1993-94) finns två manhemiter med i leken. Både Harald Berggren Torell och Sandro Olofsson står på 2 poäng av tre och delar tredjeplatsen.

C-klassen är för födda 1995-96 och glädjande nog utgörs ledartrojkan till två tredjedelar av manhemiter. Jessica Bengtsson och Louise Segerfelt delar ledningen på full poäng och en poäng bakom ligger bl.a. Hampus Lane.

D-klassen (1997-98) ser sex manhemiter på startlinjen, främst bland dessa Gabriel Svorono som vunnit alla de fyra inledande partierna. Olof Sanchez och Lukas Frisell ligger på övre halvan. Klassen spelar totalt nio partier.

I E-klassen (1999-) är manhemiterna som mest talrika: nio räknar de totalt och man lär sig tveklöst mycket över de femton ronder de får spela de tre tävlingsdagarna. Leonardo Aira har tagit 5 poäng och delar femteplatsen och även Ossian Jansson, Gösta Larsson och Rayan Golkar finns med på övre halvan.

Tävlingen fortsätter i morgon lördag och finalronderna avgörs på söndag förmiddag. Mer kommer att finnas berätta om ett dygn, då även Göteborg Cups blixtturnering med tidshandikapp spelas. Den är öppen för alla spelare, även för dig! Man skall anmäla sig före 16.00 till telefon 073-555 30 04 (Matti Virolainen) och senast 17.50 är det avprickning för spelstart 18.00. Avgiften är tio kronor – billigare får du inte en helkväll!