Schackböcker auktionerades ut

På lördagen anordnades Manhems 42:a schackboksauktion sedan starten på 1970-talet. Närmare tusen objekt stod upptagna till försäljning. Runt femton bokintresserade fanns på plats i lokalen för att titta på böcker och för att lämna bud själva, men de flesta bud lämnas in skriftligt eftersom köparna är spridda över hela västvärlden.

Bland de mera udda inslagen fanns en cirka hundra år gammal schackklocka i metall, monterad på en träplatta. 2 550 kronor var en lycklig köpare beredda att betala för den. Annars var intresset för schacktidskrifter stort. Bland annat såldes ett större antal årgångar av Deutsche Schachzeitung i faksimil; tidskriften började ges ut 1846 men är nu tyvärr nedlagd.

Vad skriver man om i en tid då inga schackturneringar anordnas? Skribentens blick fångades av en artikel om den s.k. pattfrågan. Om man kan spela passantslaget, "passar battaglia", i ett parti och det är det enda möjliga draget, måste man då utföra passanten eller kan man hävda patt? De flesta skulle nog i dag svara utan tvekan att passanten måste spelas, vilket också är det korrekta svaret. 1846 fanns det dock inget världsschackförbund och det återstod ännu fem år till den första internationella schackturneringen, då man måste enas om gemensamma regler ("London-reglerna").

Men bokauktionerna innehåller inte bara exklusiva samlarobjekt. Där finns till humana priser turneringsböcker, partisamlingar, läroböcker, slutspelslitteratur m.m. Det är ett bra tillfälle att förstärka sitt schackbibliotek för manhemiten, utöver förstås att klubbens kassa förstärks.