Tidskrift för Schack i manhemiternas brevlådor

Vid förliden sommars kongress i Sveriges Schackförbund beslöts att Tidskrift för Schack, nu på sitt 115:e år, skall göras till medlemstidning. Sveriges högst rankade spelare, stormästaren Emanuel Berg, pryder omslaget på årets första nummer som i dagarna dimper ned i manhemiternas brevlådor. Nöjsam läsning!

TfS skall gå till alla medlemmar födda 1991 och tidigare som har betalat medlemsavgiften före 1 mars. För att undvika övergångsproblem sänds den även till dem som varit medlemmar förra året. Ungdomar födda 1992 eller senare kan också få tidningen, men måste då själva anmäla intresse till Sveriges Schackförbunds kansli i Norrköping. De som spelar ratingpartier har fått individuellt utskick med information om detta.

Att övergå till utskick till mellan 3 000 och 4 000 medlemmar i ett nafs går inte med självklarhet problemfritt. Om det går någon vecka utan att du får tidskriften så bör du höra av dig. Är dina adressuppgifter gamla? Tror du att du har betalat utan att något händer? Har klubben eller riksförbundet gjort ett misstag?

Nya medlemmar (födda 1991 eller tidigare) som tillkommit den senaste tiden kommer att få TfS från och med nummer 2, som sannolikt kommer i juni månad.