Blixtsugen?

I så fall bör du spärra upp ögonen, för i morgon tisdag spelas blixtturneringen Vinterblixten i Manhems lokaler. Det kostar 25 kronor att vara med och du skall vara på plats före kl. 18.30.