Gabriel Svorono vann ungdomens Hisingen Open

På lördagen spelades ungdomens Hisingen Open med 91 deltagare varav 15 manhemiter. Gabriel Svorono svarade för en strålande insats genom att hemföra hela mellanstadiegruppen och förstås även 97-klassen. Också Alex Nitsche och Leonardo Aira placerade sig i toppen. Bubblare omedelbart utanför pokalplats var Olof Sanchez (97), Simon Andersson (99) och Jonathan Lithner (99).

Resultat, Juniorer och kadetter: Ingen manhemit pokalplats (15 delt.); 1996: 4. Alex Nitsche 4 (av 7; 11 delt.); 1997: 1. Gabriel Svorono 6½ (22 delt.); 1998: Ingen manhemit på pokalplats (16 delt.); 1999: 5. Leonardo Aira 4 (14 delt.); 2000-: Inga manhemiter deltog (15 delt.).