Manhemiter i elden i Stockholm och Karlstad

Det är inte alla manhemiter som sitter och jäser på julmaten i dessa dagar. I Stockholm spelas Rilton med början den 27 december och slut den 5 januari. Rilton Cup är namnet på huvudturneringen, där idel storfräsare finns att beskåda. Bland dessa återfinns Victor Nithander och stockholmsflyktade Rauan Sagit. Efter två ronder står båda på 1½ poäng.

Rilton Elo är namnet på mellangruppen, där fyra manhemiter är med i leken. Efter två ronder står Michael Moberg på 2, medan Zakarias Sjöström Dyrefelt, Harald Berggren Torell och Alexander Heino har en halva var. Samtliga manhemiter har hittills haft lägre rating än sina motståndare i sina partier.

Följ gärna manhemiternas framfart genom turneringen! I lägsta gruppen, Rilton Open, deltar inga manhemiter.

Mer om Rilton Cup hittar du här.
Mer om Rilton Elo hittar du här.

Karlstad Open spelas den 27-30 december med 66 deltagare, däribland Zdenko Naglic.

Mer om Karlstad Open hittar du här.