Jessica Bengtsson i Malmö Open

Malmö Open är en av landets äldsta helgturnerningar med anor tillbaka till 1960-talet. Sedan ett antal år är tävlingen uppdelade i två, såtillvida att lägre rankade spelare (under 1500) spelar i MSF Open (Malmö Schackförbund Open). I år deltog Jessica Bengtsson som enda manhemit och hon tillhörde de lägre rankade i huvudturneringen.

Resultat: 98. Jessica Bengtsson 2 (av 7; 119 delt.).