Schack4an 2009: 28 klasser besökta av Manhem under hösten

Schack4an är namnet på den stora propagandatävling som Sveriges Schackförbund sedan ett par år tillbaka gör en storsatsning på och faktum är att halvmanhemiten Niklas Sidmar delvis av det skälet har anställts av förbundet. Runt den stora tävlingen uppstår en mängd av administrativa sysslor, för vilka Niklas har visat sin lämplighet vid en mängd tillfällen.

Göteborg är med i leken för tredje året och inte minst Manhem är en flitig aktör. De två första åren har Göteborg besökt 75 respektive 69 fjärdeklasser (Manhem: 23 resp. 25) och det här året innebär en radikal förbättring. Uppskattningsvis kommer 130 klasser att ha fått besök när summeringen kan göras. Manhem i skepnad av undertecknad har hälsat på i 28 klasser i vårt upptagningsområde, som i det här sammanhanget består av Centrum, Linnéstaden, Högsbo, Frölunda, Tynnered och Askim.

Intresset för schack är stort från fjärdeklassarnas sida. Förhoppningen är förstås att en del av barnen också letar sig till Manhems träningsverksamhet för ett mera långsiktig engagemang.

Själva göteborgstävlingen av Schack4an spelas lördagen den 28 februari i Chalmers kårhus. Mycket talar för att vi kommer att se en riktig schackfest och ett ordentligt deltagarrekord! De bästa klasserna går därefter vidare till sverigefinalen i Globen den 16 maj.