Ställ upp i Ernst Åhmans minne!

Den kommande tävlingen stundar en schackfest av det rejälare slaget! Vid sidan av klubbens internationella juniorturnering Manhem Open bjuder vi in till den nittonde upplagan av Ernst Åhmans minnesturnering. Över lördag och söndag spelar deltagarna över sju 45 minuterspartier och i skrivande stund är nitton man anmälda. I toppen på startfältet hittar man just nu Kamraternas nytillskott Arash Akbarinia, Örgrytes Anton Frisk Kockum, Sven Svensson från Skara och förstås vår egen Victor Nithander.

Men vi vill ha fler! Tveka icke – anmäl dig till tavling@ssmanhem.se eller via telefon 24 47 45 (klubben) eller 070 – 782 17 59 (Claes R. Nilsheden).

Kan du ännu stå emot lockelsen? Ta i så fall en titt på tävlingsinbjudan! Notera att du som är föranmäld slipper efteranmälningsavgiften.

Väl mött!