Göteborgs fjärdeklassare bjuds in till Schack4an!

För tredje året i följd kommer Schack4an att arrangeras i Göteborg. Målsättningen är att vara tidigare ute i distriktets fjärdeklasser än i fjol och till den änden har inbjudan gått ut till Göteborgs fjärdeklasser.

Manhem svarar som förra året för klasspresentationer m.m. för skolorna i Centrum (huvuddelen), Linnéstaden (förstås), Högsbo, Frölunda, Tynnered och Askim. Om du är fyra i något av dessa områden och inte hört någonting än kan det bero på att a) brevet kommit fel eller b) din lärare har inte nappat på kroken ännu. Fråga gärna din lärare!