Välbesökt årsmöte valde ny styrelse

33 manhemiter fanns på plats när klubben höll årsmöte i torsdags. Mötet inleddes med parentation över de under verksamhetsåret bortgångna manhemiterna Olle Alfredsson, internationell mästare i korrschack, och Karl-Erik Åberg, tidigare ordförande i klubben.

Jessica Bengtsson i Ungdoms-EM: är det den spanska löparen man skymtar på c5 (ej b5)?

Manhems årsmöte var välbesökt. Längst fram skymtar presidiet med
skattmästaren Joel Åkesson, ordföranden Mats Eriksson och nyvalde sekreteraren Mattias Fredriksson.

Mötet fann sig självt behörigen utlyst och godkände också den föreslagna dagordningen. Styrelsen lade fram en välmatad verksamhetsberättelse för det gångna året, som vann allmänt gillande. Verksamhetsberättelsen går att få vid ditt nästa besök på klubben. Där finns både text om vad som hänt under året och en diger resultatdel signerad Claes R. Nilsheden. Året har nog varit vårt hittills främsta vad gäller utåtriktad verksamhet.

Skattmästaren Joel Åkesson föredrog bokslutet och kunde konstatera att ekonomin är stabil, men att ingen anledning finns att ta på spenderbyxorna i onödan. Revisorerna, företrädda av Hans Brodén, fann inget att anmärka på och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Valberedningen under Calle Jarebo hade gjort ett ambitiöst arbete och hade förslag till ny styrelse som fick årsmötets gehör. Den nya styrelsens sammansättning kan du se här.

Till ny valberedning valdes Rickard Dave (sammankallande), Anders Pettersson och Vincent Andréasson och som revisorer fick Göran Andersson och Hans Brodén nytt förtroende med Lars Borgström som suppleant.

Mötet beslöt vidare om oförändrade medlemsavgifter:

  • 450 kronor för seniorer
  • 225 kronor för värnpliktiga och studerande mellan 19 och 25 år
  • 100 kronor för juniorer (= 300 kronor inkl. träningsavgift)
  • 50 kronor för Schack4an-barn
  • 300 kronor för medlemmar med introduktionsmedlemskap

Inbetalningskort kommer att skickas ut men det är fullt tillåtet att på egen hand betala in avgiften på klubbens giro 42 28 22 – 7 som ett flertal medlemmar redan har gjort. Glöm inte ditt namn!

En fri diskussion om klubbangelägenheter vidtog och ett kärt ämne var som vanligt hemsidan. Under vår nye ansvarige, Jonas Bengtsson, har redan ett antal förbättringar kunnat märkas. Joel Åkesson drog en lans för klubbens historiska register, varpå Hans Brodén på styrelsens och hedersledamöters vägnar uppvaktade nyligen 50-årige ordföranden Mats Eriksson.

Claes R. Nilsheden ansvarade för det föregående årets absolut sista prisutdelning: den för Manhems stora pris för 2007-08 och efter detta delade Mats Eriksson ut veteranmärken till ett antal  förtjänta medlemmar.

Jessica Bengtsson i Ungdoms-EM: är det den spanska löparen man skymtar på c5 (ej b5)?

Mats Eriksson har just mottagit Manhems stora pris, dels vandringspriset och dels årets pris.