Knatterallyt drar i gång: Prologen på lördag

På lördag drar Knatterallyt i gång med den första deltävlingen av totalt sju. Det är Prologen, som arrangeras av Öckerö SS i Brattebergsskolan därstädes. Ett antal manhemiter är anmälda, men det finns plats för fler. Inbjudan hittar du här.

Svara på utsänt e-brev eller kontakta klubben på tel. 24 47 45.

Väl mött!