SM: Manhem i topp i klubbtävlingen??

Under andra veckans klasspel var färre manhemiter med i leken, men de var mer framgångsrika än sina bröder under vecka 1.  Sören Svensson svarade för prestation att vinna sin Klass II-grupp ensam på 4 av 6, en prestation i sig. Det gäller att rätt avväga kraftinsatsen!
Lundabaserade Anders Svensson (ej bror till Sören) tog i säker stil hem en Klass III-grupp och rycker upp en klass.

Resultat, Klass I, grupp fm1: 9. Patrik Abrahamsson 2 (av 9; nedfl.), Klass II, grupp em2: 1. Sören Svensson 4 (av 6; uppfl.); grupp 3: 4. Sven Degerfeldt 4 (av 7); Klass III, grupp fm2: 1. Anders Svensson 4½ (av 6; uppfl.); grupp em1: 5. Zdenko Naglic 3 (av 7); grupp em2: 3. Louise Segerfelt 4 (av 7): grupp em3: 3. Lars Borgström 4½ (av 7); Klass IV, grupp em1: 10. Per-Axel Persson 1½ (av 7; 12 delt.).

Mer detaljer går att utvinna ur Schack-SM:s resultatsida.

Det finns som kanske bekant också en tävling om att bli bästa klubb. Rockaden från Stockholm brukar abonnera på förstaplatsen, men Manhem håller sig som regel väl framme. Hur det gick i klubbtävlingen är inte offentliggjort av arrangörerna, men vi kan konstatera att Manhem tycks ha tagit 23 poäng (3 för första plats, 2 för andra etc.) och en skörd i den storleksordningen räcker oftast till en plats på pallen. Faktum är att en snabbräkning på resultatsidan ger stockholmsklubben 21 poäng, men det finns ju fler klubbar… Har Manhem vunnit klubbtävlingen? Vi hoppas på besked!