Manhem på Vetenskapsfestivalen

Den 14-20 april ägde Vetenskapsfestivalen rum. Den är ett stort evenemang som spänner över ett flertal arenor runt om i staden. Årets tema var spel, "Let´s play", och Manhem fick förtroendet att visa upp schacket i Bältespännarparken och på Stadsmuséet. För kontakterna med festivalen såväl som ett omfattande arbete med vikvägg, program och bemanning svarade Sam Friberg och undertecknad.

Let´s play

 "Let´s play" (foto: Sam Friberg).

Manhems festivalsponsorer

Manhems festivalsponsorer (foto: Sam Friberg).

Festivalen värmde upp den 14 och 15 och dagen därpå, onsdagen, var det dags för Manhems entré. Den ägde rum i Bältespännarparken, där ett tält slagits upp för festivalen. Vårt populära storbräde fanns givetvis på plats och huvuddelen av tiden låg det utanför tältet för att bättre locka förbipasserande.

Det begynnande ehuru något ostadiga vårvädret lockade till schack utomhus (foto: Michael Sheingold).

Det begynnande ehuru något ostadiga vårvädret lockade till schack utomhus (foto: Michael Sheingold).

Inuti tältet fanns ett antal spelbord och klubbens vikvägg, lagom till Vetenskapsfestivalen rejält ansiktslyft med hjälp av inte minst Göran Ström och Zdenko Naglic. Här kunde besökarna också få information om vår förening.

Schackglädje för alla, som vår devis lyder.

Schackglädje för alla, som vår devis lyder (foto: Michael Sheingold).

Inne i tältet ägde 15-minutersföredrag rum på en uppbyggd scen. Ari Ziegler och Lars-Åke Schneider berättade om "Strategi och analys i schack" och undertecknad lade ut texten om schackets historia och koncentration i schack, blandat med kommentarer av partier på storbrädet. Tävlingen "Bältespännarknatten" lockade fyra spelare och vanns av Arman Nakhaei, Mölndals SK, före Nickrad Kavoosi, Adrian Rossing, Mölndals SK och Filippa Wentz.

Utomhus hade vi en hel del spelaktiviteter. Victor Nithander ställde upp med sin spelstyrka alla tre dagarna i parken. Han inledde med förlust mot Joel Åkesson i ett uppvisningsparti på onsdagen, fortsatte med att besegra festivalbesökarna med 13½-½ i en simultan på torsdagen och avslutade med att vinna över Peter Vas vid storbrädet med 2-0 på fredagen. Ett uppskattat inslag var också när Joel besegrade två utmanare blint vid storbrädet.

Under festivalveckan var också juniorgöteborgsmästaren Harald Berggren Torell praoelev på Manhem. En programpunkt var när festivalbesökarna fick utmana Harald vid storbrädet. Harald var liksom övriga Manhem-funktionärer iförd vår nya, eleganta pikétröja.

Victor Nithander var flitigt i elden under dagarna i Bältespännarparken.

Victor Nithander var flitigt i elden under dagarna i Bältespännarparken (foto: Michael Sheingold).

Peter Vas ställde upp till kamp på storbrädet.

Peter Vas ställde upp till kamp på storbrädet (foto: Michael Sheingold).

Harald Berggren Torell, praoelev, besegrade allt motstånd.

Harald Berggren Torell, praoelev, besegrade allt motstånd (foto: Michael Sheingold).

På lördagen flyttade Manhem till Vetenskapsfestivalens huvudarena Stadsmuséet för att bjuda på ett litet mera seriöst program. Också här fanns det spelbord, ett informationsbord samt vår vikvägg, som nu vände andra sidan till. Den vakne medlemmen har kanske vid ett besök i klubblokalen noterat att samma planscher just nu pryder klubbens väggar.

Vikväggstexten berättar om klubbens helhetssyn på bredd, elit och ungdom.

Vikväggstexten berättar om klubbens helhetssyn på bredd, elit och ungdom (foto: Sam Friberg).

På muséet bestod programmet av längre föreläsningar om en till en och halv timme. David Fendrich inledde lördagen med att berätta om schackets rika historia.

David visar en bisarr ställning ur schackspelets historiska annaler.

David visar en bisarr ställning ur schackspelets historiska annaler (foto: Sam Friberg).

Lördag eftermiddag såg Itai Panas, Majornas SS, och Joel Åkesson äntra scenen för att berätta om "Gåtan Bobby Fischer". Trots att Fischers tid som världsmästare tog slut 1975 upphör han inte att fängsla och ämnet var extra aktuellt när han nu gick ur tiden för ett par månader sedan.

Itai och Joel lade ut texten om Bobby Fischers liv och person.

Itai och Joel lade ut texten om Bobby Fischers liv och person (foto: Sam Friberg).

Det tänkta avslutningspasset om spelstilar i schack tycktes drabbat av en förbannelse och måste utgå sedan ingen föreläsare stått att finna. I stället avslutades föreställningen på söndag med att Olle Häggström, som är professor i matematisk statistik, analyserade möjligheten att konstruera en felfritt spelande schackdator. Olle, alla andra medverkande och inte minst Vetenskapsfestivalens ledning tackas för de insatser som gjorde det möjligt att sätta schacket i fokus.

Drömmen om den perfekta schackdatorn var titeln för Olle Häggströms avslutande föreläsning (foto: Sam Friberg).

"Drömmen om den perfekta schackdatorn" var titeln för Olle Häggströms avslutande föreläsning (foto: Sam Friberg).