Krokodilträff med sting!

Onsdagskvällen den 6 februari samlades Manhems krokodiler för den årliga medlemsträffen. D.v.s. de som träffades var medlemmar som hörsammat kallelsen och betalat medlemsavgift för åren 2006-2007. Men snart kommer verksamheten att vara ikapp och synkroniserad.

Kvällen bjöd på en föreläsning av vår ärade ordförande Mats Eriksson med titeln "Manhem, Hugget, krokodilen och allting".

 

"Är det något drag i föreläsningen", tycks talaren undra

Mats bjöd på en trevlig resa genom Manhems historia av klubbsymboler och olika medlemstidningar. Utan att avslöja för mycket inför en kommande publicering kan det sägas att redan på 60-talet användes uttryck som sedan utvecklades och illustrerades på ett sådant sätt att vi idag ståtar med krokodiler högt och lågt.

Kvällen, som avslutades med kaffe, smörgås och bulle, tog en oväntad vändning när medlemmen Kurt Möllmark plötsligt började prassla med en påse. Och se, minsann dök där inte upp ännu en representant för det reptila!

 

Kommentaren "Hanteras varsamt" tycks överflödig …

En gåva från en tidigare patient till den nu pensionerade tandläkaren bytte ägare och införlivades med Manhems extensiva krokodilsamling.

Nu har de ätit upp sig grabbar, dags att hugga in …

På slutet av 60-talet var en sjöman så tacksam över sin tandvård att han skänkte en uppstoppad kajman till sin odontolog.

Jag vill tacka alla medlemmar för deras stöd till sällskapet genom medlemskapet i Manhems Krokodiler. Jag vill också tacka dem som deltog under mötet och bidrog med kunskaper om reptiler, Manhem förr och nu samt även tips om sånger om krokodiler…

  Tf veterinär