PRAO-elev på Manhem

Hela luciaveckan tjänstgjorde manhemjunioren Johannes Aira som PRAO-elev på Manhem. Under en vecka arbetade han med framför allt registrering av elitseriepartier, förteckning av böcker  och förberedelser inför Lussefesten och gjorde detta på det mest utmärkta vis.