Majornas SS 100 år

Den minnesgode erinrar sig utan tvivel att Manhem fyllde 100 år i början av förra året. Det finns dock fler ärevördiga klubbar i distriktet och
så sent som i går fyllde Majornas Schacksällskap ett sekel jämnt. Tilldragelsen firades med en angenäm jubileumsfest på lördagen i
närvaro av ett femtiotal personer, däribland undertecknad och Johan Granholm som Manhems representanter. En gåva med tack för 100
års kamratlig kamp vid brädet överlämnades.

Samtidigt överräcktes ett flertal förtjänsttecken, varibland kan märkas att mångårige ordföranden Kenneth Fahlström utsågs
till hedersledamot av de församlade. Jubiléet hugfästes också genom att en snyggt framställd 100-årsskrift släpptes.

Den intresserade kan bege sig till Majornas bibliotek vid Chapmans torg, där en utställning finns att beskåda under denna vecka.

Hemsidan önskar Majornas SS lycka till under det kommande seklet!