Klubbdomarkurs i full gång

Under veckorna tre anordnar Göteborgs Schackförbund klubbdomarkurs och tre manhemiter har tagit chansen att förvärva klubbdomarkompetens. Kursen går tre måndagar och i skrivande stund har de båda första passen som handlar om organisation respektive lottning genomförts. Sista kurspasset handlar om schackreglerna. Som kursledare fungerar Claes R. Nilsheden och undertecknad.

Låter det hela intressant? Tveka inte att anmäla ditt intresse inför nästa gång som kursen ges!