Johan Lönnroth omvald som distriktsordförande

Göteborgs Schackförbunds årsmöte blev en stillsam men välbesökt tilldragelse med ett flertal av distriktets föreningar på plats.

Mest glädjande är de senaste årens ekonomiska sanering, som fört med sig att GSF nu åter har ett litet eget kapital. Dessutom har fonderna återställts och t.o.m. fyllts på. När mörkret vilade som djupast för en tid sedan höjdes klubbarnas registreringsavgifter till distriktet kraftigt och vid detta årsmöte kunde de nu sänkas med 20 kronor på styrelsens förslag.

För den vuxne manhemiten innebär det att 110 kronor av medlemsavgiftens 450 kronor går till Göteborgs Schackförbund och 90 kronor till Sveriges Schackförbund.

En ny styrelse valdes med följande sammansättning:

Johan Lönnroth

ordförande SS Manhem omval
Georg Lappas vice ordförande SK Kamraterna (SS Manhem) nyval
Niklas Sidmar kassör Mölndals SK (SS Manhem) nyval
Claes R. Nilsheden sekreterare SS Manhem omval
Roland Häll materialförvaltare Lundby SS omval
Stig Grönlund tävlingsledare Öckerö SS (SS Manhem) nyval
Mats Eriksson ungdomsledare SS Manhem omval
Per Bergström suppleant Kålltorps SS omval
Joakim Elfving suppleant Göteborgs SS nyval