Nafset nr. 52 ute!

Sommaren är slut. Hösten står för dörren och därmed en ny schacksäsong. Den vane manhemiten vet att detta också förebådar ett nytt nummer av Nafset! Där kan du läsa om sommarens begivenheter och där hittar du också en kalender för höstens aktiviteter.

Du kan läsa Nafset 52 här. Självklart är det också under utskick till medlemmarna, i de flesta fall med e-post. Om du har e-post men inte får Nafset den vägen, så meddela gärna din adress till klubben under info@ssmanhem.se.