Schack på Götaplatsen

Årets Göteborgskalas 2007 hade förtecknet Kultur och så blev det också. Under min ledning satsade Manhem på att profilera sin verksamhet i offentlighetens ljus. Lite blöta och hårda vindar satte dock stopp för folkmassorna att få ta del av denna ädla sport i den omfattningen vi själva hade hoppats på. Vid ett flertal tillfällen så blåste pjäserna bort.

Men vi gav schacket ett Göteborgsnamn; SS Manhem. Vi fick en arena med god genomströmning av folk! I tre hela dagar. Och med David Lega i inledningen.

Med detta sagt så vill jag tacka alla som har hjälpt mig att göra detta, Sam Friberg som har dragit det stora lasset, Zakarias Sjöström Dyrefelt och Zdenko Naglic som har varit väldigt hjälpsamma.

Avslutet blev bättre än väntat. Vi lyckades med att ha två fulla bord och var på gränsen att öppna ett tredje. Så inför nästa år hoppas vi på samma fina arenaplacering och att vädergudarna är oss mer behjälpliga.

Vi vill samtidigt passa på att tacka vår sponsor Hyr-Service i Kungälv AB som hjälpte oss med bord och stolar.

Och här kommer en del bilder som tagits under det hela.


Glada schackpropagandister: David Lega och Michael Sheingold samt bakom dem Davids assistent.


Spelet i gång! Värden Michael Sheingold tar sig an allmänheten under överinseende av Peter Bertelsen, Johan Lönnroth och Lennart Rydholm


Johan Lönnroth bistår frejdigt med bordflyttning.


Allt klart för spel: Sam Friberg tar emot det schackhungriga folket

Foton: Sam Friberg