Bilder från Spiltan Fonder IM 2007

När spelet var som intensivast under gårdagen och i tisdags så tog Henrik Enström en del bilder på turneringen, som vi nu med glädje kan dela med oss till besökarna av Manhems hemsida.


Bengt Svensson i aktion under sjätte rondens långa kampparti mot Ilja Vovk


Victor Nithander sliter hårt i sina försök att slå Bengt. Slitet resulterade i remi efter 99 drag.


Tyske Julian Zimmerman och Manhems Peter Vas. Partiet varade i 104 drag och slutade med remi.

Henrik Enström skall ha ett stort tack för bilderna.