Manhemiter i sommarträning

Veckan efter midsommar, den 25-28 juni, ordnade Göteborgs Schackförbund sommarträning för schacklystna ungdomar från distriktets olika klubbar. Huvudansvarig var vår distriktsinstruktör, den inte okände Joel Åkesson, och även undertecknad var med på ett hörn.

Träningen bedrevs i form av ett hemmaläger med uteaktiviteter, schackspel och -träning mellan 10 och 14 varje dag. Som lägerplats fungerade Tolereds AIK:s klubbstuga i Tuve. Fem manhemiter tog chansen att förkovra sig under sommaruppehållet: Isak Ungerfält samt de i samband med Schack4an nyvärvade Greyson Mack, Jack Mawbey, Oscar Reves och Eric Stranne.