Rauan Sagit på Krokodilernas årsträff!

Onsdagkvällen den 9/5 samlades några av föreningen Manhems krokodiler till en medlemsträff på Vegagatan 20.

Krokodilerna Calle Jarebo, Patrik Abrahamsson, Johan Granholm och Joachim Bergré på plats.

Krokodilerna Calle Jarebo, Patrik Abrahamsson, Johan Granholm och Joachim Bergré på plats.

Muntra stödmedlemmar: Johan Granholm, Joachim Bergré, Yngve Karlsson (skymd) och Olle Alfredsson.

Muntra stödmedlemmar: Johan Granholm, Joachim Bergré, Yngve Karlsson (skymd) och Olle Alfredsson.

Manhems krokodiler är en stödförening. Medlemskapet innebär att man ekonomiskt stödjer sällskapets verksamhet. Som tack för bidragen var medlemmarna inbjudna till en kväll i … schackets anda! Två huvudpunkter fanns på programmet: avtäckning av de medlemstavlor som annonserar de som är medlemmar men framför allt; partidemonstration av Rauan Sagit!

Ordföranden håller det just fallna täckelset i handen. På väggen: tvenne krokodiltavlor!

Ordföranden håller det just fallna täckelset i handen. På väggen: tvenne krokodiltavlor!

Rauan kom väl förberedd och gick igenom flera partier från årets elitserieomgångar. Diskussion om enskilda drag, positioner och strategier utspelades sig i lokalen och Rauan bjöd frikostigt på sina tankar. Han avslöjade också en del av det rävspel som pågår bakom kulisserna i förstalaget, något som givetvis inte tål att vidröras närmare i detta offentliga forum.

Rauan Sagit, 7 av 8 i årets Elitserie, avslöjade rävigheter för de församlade.

Rauan Sagit, 7 av 8 i årets Elitserie, avslöjade rävigheter för de församlade.

Det hela blev en lyckad kväll som också bjöd på enklare förtäring. Missa inte chansen att redan nu bli medlem i Manhems krokodiler, vem vet vilka upplevelser du har att se fram emot …

Foton: Roland Sobenius.