Nytillströmning i juniorträningen

Som en följd av vårens skolmästerskap och andra tävlingar har ett antal ungdomar sökt sig till Manhems juniorträning. Det innebär att vi i dagsläget har nio träningsgrupper i klubblokalen med ett åttiotal deltagare. Utöver det tillkommer schackskolan vid Annedal som har 27 elever under våren!