Damträning inledd

Den som varit med i Manhem ett tag har måhända noterat att könsfördelningen bland schackspelarna inte är helt jämn. Detta är en sak som har diskuterats i klubbens styrelse. Det skulle gå att försvara sig med att situationen är ännu sämre i de flesta klubbar, men mera konstruktivt är nog ändå att se framåt. Vi har därför spikat ett mål att fördubbla antalet rankade flickor och damer under den kommande treårsperioden.

Ett blygsamt inledande steg är den träningsgrupp för nybörjare som sedan några veckor är i gång under ledning av Vincent Andréasson. Varje torsdag mellan 19 och 21 träffas en ännu så länge liten grupp för ökad insikt i spelet. Är du eller någon i din bekantskapskrets intresserad – tveka inte att ta kontakt!