Manhems 40:e bokauktion genomförd

På lördagen genomfördes den fyrtionde upplagan av Manhems schackboksauktion. Nästan 850 nummer fanns till utrop. Stort intresse tilldrog sig ett antal böcker och tidskrifter som tillhört legendaren och stormästaren Aaron Nimzowitsch. Efter dennes död tillföll böckerna en dansk schackklubb, som nu beslutat sig för att avyttra dem.

Som bekant ger auktionerna ett bidrag till Manhems verksamhet. Den fyrtioförsta bokauktionen är planerad till lördagen den 29 mars 2008.