Påminnelse: Vårmästerskapet startar på onsdag!

Det är dags för vårens huvudbegivenhet – Vårmästerskapet! Tävlingen spelas på onsdagar med början nu den 21 februari. Om du inte tillhör de 64 manhemiter som redan anmält dig – gack och gör så!

Det blir spel nio onsdagar med sista ronden den 25 april. Indelningen är som vanligt i Öppna gruppen (över 1300) och Lilla gruppen (under 1400). Du anmäler dig via telefon 24 47 45 eller e-post info@ssmanhem.se

Väl mött på onsdag!