Bilder från Nordstadsdagarna

Manhems nordstadsdagar genomfördes alltså den 4-7 januari. Som vanligt värvades ett antal nya medlemmar samtidigt som Manhems namn gjordes (ännu mer) känt i allmänhetens medvetande.

Här är en del bilder, tagna av Torbjörn Einegren, som visar hur det såg ut nere på Nordstan.

Schackinformationen var öppen alla dagar. Där kunde man få veta mera om Manhem, om schack och förstås om programmet på Nordstan. Ett faktablad om Manhem, anmälningsblanketten till vårens introduktionskurs för vuxna och Nafset 50 var det som gick åt mest. Här fanns också möjlighet att lämna in svaret på Nordstadsproblemet, en inte helt lätt tvådragare. Som vinnare bland ett halvdussin rätta lösningar drogs Peter Vas.

Claes R. Nilsheden i Schackinformationen. En schackhungrig representant för allmänheten har redan slitit åt sig åtråvärda Manhem-blad.

Claes R. Nilsheden i Schackinformationen.
En schackhungrig representant för allmänheten har redan slitit åt sig åtråvärda Manhem-blad.

Den givna medelpunkten under schackdagarna är alltid storbrädet. Sedan två år tillbaka har det gamla spånplattebrädet, naturtroget och snyggt men ack så tungt, ersatts av en vaxduk som får plats i en papperskasse.

Storbrädet lockade många åskådare. Här är det Michael Sheingold som visar hur det skall gå till.

Storbrädet lockade många åskådare. Här är det Michael Sheingold som visar hur det skall gå till.

Mats Eriksson kommenterar skeendet på storbrädet.

Mats Eriksson kommenterar skeendet på storbrädet.

En given publikmagnet var Jessica Bengtssons simultan mot allmänheten. Den slutade 16-5 till Jessica och samlade åskådare i täta led.

Kjell Ljungqvist visar upp sitt fighting face under simultanen.

Kjell Ljungqvist visar upp sitt fighting face under simultanen.

Den 11-åriga simultangiverskan hastar runt mellan brädena i en imponerande takt.

Den 11-åriga simultangiverskan hastar runt mellan brädena i en imponerande takt.

En årlig tradition är Manhems mästarmöte, där två elitspelare gör upp över två tjugofemminuterspartier. Betänketiden är tillräckligt lång för att man skall hinna förklara vad som sker, men tillräckligt kort för att åskådare skall dröja sig kvar för att se hur det går. I år gjorde Karl Johan Moberg och Peter Vas upp i en dust som vanns av den förre med 1½-½.

Vår IM Karl Johan Moberg studerar storbrädet med fältherreblick.

Vår IM Karl Johan Moberg studerar storbrädet med fältherreblick.

Full koncentration hos lovande Peter Vas. Mats Eriksson kommenterar och i bakgrunden åskådarna vid Jessica Bengtssons simultan.

Full koncentration hos lovande Peter Vas. Mats Eriksson kommenterar och i bakgrunden åskådarna vid Jessica Bengtssons simultan.

Oliver Murgårdh bevarar med van hand partierna åt eftervärlden.

Oliver Murgårdh bevarar med van hand partierna åt eftervärlden.

För att synas bättre har vi ett antal takprydnader med olika mattbilder som motiv. En Manhem-banderoll ger tydligt besked om vem som finns på plats och på två vikväggar kan man läsa om klubben och om vad som pågår.

Jessica Bengtsson i sin hage och i förgrunden ser man en av tolv mattbilder.

Jessica Bengtsson i sin hage och i förgrunden ser man en av tolv mattbilder.

Översiktbild från andra våningen. Längst bak Schackinformationen och i förgrunden en av våra vikväggar. Manhem-banderollen sprider klubbens namn.

Översiktbild från andra våningen. Längst bak Schackinformationen och i förgrunden
en av våra vikväggar. Manhem-banderollen sprider klubbens namn.

Manhems knattecup pågick under tre av de fyra dagarna. I år gjorde åtta av klubbens duktiga 96:or upp i en cupturnering på storbrädet. De bjöd på jämna och välspelade partier. Sista dagens final kom att stå mellan tvillingparet Hannes och Lukas Thell och slutade med vinst för den förstnämnde.

Etta och tvåa i Nordstans knattecup: Hannes Thell och Lukas Thell.

Etta och tvåa i Nordstans knattecup: Hannes Thell och Lukas Thell.

Resultat i knattecupen: 1. Hannes Thell, 2. Lukas Thell, 3-4. Henrik Olausson och Shawnee Waters, 5-8. Joar Hellqvist, Nils Ingelhag, Nickrad Kavoosi och Isak Ungerfält.

Ytterligare två tävlingar avgjordes under nordstadsdagarna. Den traditionella pensionärsmästerskapet och det öppna nordstadsmästerskapet i blixt lockade inte så många deltagare i år, men det kämpades friskt vid brädena!

Resultat, pensionärsmästerskapet: 1. Ove Alfredsson 8 (av 9), 2. Gunnar Johansson, Lundby SS 6, 3. Åke Ekener, Göteborgs Schackveteraner 5½, 7. Hugo Florin 4, 10. Kjell Ljungqvist 0 (10 deltagare).

Resultat, nordstadsblixten: 1. David Fendrich 7 (av 7), 2. Gunnar Johansson, Lundby SS 5, 3. Rutger Almquist 3½, 5. Rickard Dave 3, 7. Andreas Ahlberg 2, 8. Zakarias Sjöström Dyrefelt 1½ (8 deltagare).